Zaproszenie

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy,

jest nam bardzo miło zaprosić Państwa na warsztatowe spotkanie poświęcone omówieniu problemów klinicznych naszych wspólnych pacjentów hospitalizowanych w ostatnim roku w Klinice Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii UCK GUMed, które zostało zaplanowane na 25 lutego 2023 r. w Hotelu Scandic w Gdańsku.

Analizując profil problemów medycznych naszych wspólnych chorych, uznaliśmy, że warto poszerzyć dyskusję poza epikryzę i lakoniczną notę kierowaną do lekarza prowadzącego. Nasze spotkanie ma na celu przybliżenie Państwu dynamicznie zmieniających się standardów postępowania w opiece przewlekłej chorych na nadciśnienie tętnicze i cukrzycę, przedstawienie powszechnych przyczyn niedostatecznej kontroli ciśnienia tętniczego i glikemii oraz zapoznanie Państwa z nowościami w zakresie farmakoterapii hipotensyjnej i hipoglikemizującej.

Ponadto przedstawimy Państwu przekrojowo bardzo ważne zmiany formalne, jakie czekają nas w bieżącym roku w zakresie kompetencji terapeutycznych lekarzy praktyków. W przypadku chorych na nadciśnienie tętnicze i cukrzycę, dają one realną szansę na wdrożenie terapii zgodnej z obowiązującymi nas wytycznymi towarzystw medycznych.

W tym roku przygotowaliśmy dla Państwa krótkie prezentacje dziesięciu przypadków klinicznych pacjentów z problemami w kontroli nadciśnienia tętniczego i cukrzycy. Prezentacjom młodych lekarzy naszej kliniki towarzyszyć będą komentarze ekspertów oraz dyskusja z Państwa udziałem.

Naszą ambicją jest, aby po czasie nieobecności przywrócić Dni Nadciśnienia Tętniczego i Cukrzycy w kalendarzu konferencji medycznych — spotkania te przez lata cieszyły się doskonałym odbiorem w naszym środowisku.

Licząc na Państwa obecność, gorąco zapraszamy!

 

 

Jacek Wolf Michał Hoffmann
Przewodniczący Komitetu Naukowego Przewodniczący Komitetu Naukowego

 

Copyrights © 2023 Via Medica